CURRICULUM VITAE

prof-dr

CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE
Nume: NICHIFOR GHEORGHE
Adresă: Ap. 23, bl 3, str. Republicii, Tg-Jiu, România
Telefon: 0723/53.55.04 Fax: 0253/21.02.35
Email: g_nichifor@yahoo.com
Blog: http://www.nichiforgheorghe.wordpress.com
Naţionalitate: Română
Data naşterii: 11.08.1956

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
● 2002 – prezent director la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu;
● 2002 – prezent membru în Consiliul Consultativ al directorilor;
● 2000 – prezent consilier municipal al Consiliului Local Tg-Jiu;
● 1997 – prezent profesor de istorie la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu;
● 1993 – 1997 inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
● 1995 – 1996 director interimar al Casei Corpului Didactic Gorj;
● 1992 – 1993 profesor de istorie la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu;
● 1991 – 1992 inspector şcolar de specialitate (Istorie-Ştiinţe Sociale) la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
● 1990 – prezent profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi îndrumător practică pedagogică a studenţilor;
● 1986 – 1991 profesor de istorie la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu;
● 1983 – 1986 profesor de ştiinţe sociale la Grupul Şcolar Industrial Construcţii Tg-Jiu;
● 1974 – 1979 lăcătuş mecanic, Întreprinderea de Utilaj Chimic, Secţia Nord, Ploieşti;

Numele angajatorului: Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Profesor în învăţământul liceal
Funcţia sau postul ocupat: Director
Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonator activităţi manageriale la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu;

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2010 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Proiect POSDRU Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar, Timişoara;

● 2009 Univesitatea “Spiru Haret”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov

● 2007 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar

● 2007 Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
● 2001 – 2006 Univesitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, Cluj-Napoca;
● 2005 – 2006 Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
● 2006 Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti;
● 2006 Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti;

● 2004 Centrul Român pentru Educaţie Economică;
● 2001 Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu;
● 2001 Casa Corpului Didactic Gorj;
– 1994 – 1995 Casa Corpului Didactic Gorj;
– 1993 – 1995 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
– 1990 – 1991 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
– 1985 – 1986 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
– 1979 – 1983 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie – Filosofie;
– 1974 – 1979 Liceul “Alexandru Ioan Cuza ” Ploieşti;
– 1971 – 1974 Grup Şcolar Profesional Tehnic “1 Mai” Ploieşti;
– 1963 – 1971 Şcoala Generală clasele IVIII, comuna Salcia, judeţul Prahova;

 

Numele instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

– Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (Academia de Studii Economice Bucureşti)

– Casa Corpului Didactic Târgu-Jiu;

– Univesitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, Cluj-Napoca;

– Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
– Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;
– Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti;
– Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti;

– Centrul Român pentru Educaţie Economică Bucureşti;
– Universitatea “Constantin Brâncuşi”, Tg-Jiu;
– Casa Corpului Didactic Gorj;
– Casa Corpului Didactic Gorj;
– Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
– Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
– Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
– Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie – Filosofie;
– Liceul “Alexandru Ioan Cuza ” Ploieşti;
– Grup Şcolar Profesional Tehnic “1 Mai” Ploieşti;
– Şcoala Generală clasele I-VIII, comuna Salcia, judeţul Prahova;

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

– Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii, bazate pe cunoaştere;

– Ştiinţe administrative

– Iniţiere I.T. şi utilizare AeL
– Ştiinţe umaniste – Istorie;

– Management educaţional (“Managerul noii şcoli româneşti);
– Management educaţional;
– Proiectare didactică – Didactica predării istoriei;
– Noua platformă europeană a învăţământului;
– Limbi străine;
– Informare pedagocică, psihologică şi sociologică;

– Educaţia economică în liceu;
– Management şcolar;
-Istorie;
-Istorie;
-Istorie;
-Istorie-Ştiinţe sociale;
– Studii medii profil teoretic-real;
– Mecanică, Industria contructoare de maşini;
– Studii primare şi gimnaziale;

Tipul calificării/diploma obţinută
– Certificat de participare;

– Certificat de participare;

– Licenţiat în Ştiinţe Administrative

– Doctor în Istorie;

– Certificat de participare;
– Master în Management educaţional;
– Curs de formare profesională în cadrul Programului Comisiei de Dezvoltare Profesională a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti;
– Curs de formare profesională în cadrul Programului ARION – “Profesia de profesor”;
– Atestare competenţă lingvistică, limba franceză;

– Certificat de participare;

– Cursuri formare profesională “Reforma azi”;
– Cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale;
– Cursuri formare grad didactic I;
– Cursuri formare grad didactic II;
– Grad didactic Definitivare;
– Profesor I Istorie-Şiinţe sociale;
– Lăcătuş mecanic;

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă: Română
Limbi străine cunoscute: Limba franceză (citit-bine, scris-bine, vorbit-bine);

Aptitudini şi competenţe artistice
Literatură – sporadice apariţii în presa locală (eseuri şi poezie);
Teatru – membru trupe şcolare;

Aptitudini şi competenţe sociale
1. Realizator emisiuni radio-tv:

“Altfel despre istorie”, emisiune săptămânală 2009-prezent, Radio Târgu-Jiu;

“Reporter în ţara lui Cronos”, emisiune săptămânală 2002-2006, Radio Tg-Jiu;
“Carte de istorie, cinste cui te-a scris!”, emisiune săptămânală 1996-2002, Radio Omega, Tg-Jiu;
“Viaţa politică – Istorie şi adevăr”, emisiune săptămânală 1997-1998, Radio Omega,Tg-Jiu;
“Memoria documentelor”, 1998, Antena 1, Tg-Jiu;
2. Participant la activităţile specifice şi membru în Consiliul de Conducere al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, filiala Gorj;
3. Promotor al valorilor teatrului prin acţiuni de popularizare în rândul elevilor în calitate de director, consilier local şi membru în Consiliul de Administraţie al Teatrului Dramatic “Elvira Godeanu”, Tg-Jiu;
4. Susţinător al spiritului de competiţie sportivă la nivelul tineretului în calitate de director şi membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Local Tg-Jiu;
5. Promotor al spiritului de ordine şi disciplină prin sprijinirea activităţilor Poliţiei şi Jandarmeriei;
6. Susţinător al Bisericii în educaţia moral-religioasă a elevilor;
7.Membru în Comisia pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local Tg-Jiu (2004-prezent);
8. Membru în Consiliul de Administraţie al Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Cultural Tg-Jiu (2000-2002);

Aptitudini şi competenţe organizatorice

– Preşedinte al Comitetului de concurs pentru proiecte de management, a Direcţiei Municipale de Cultură “Constantin Brâncuşi” – 2010

– Membru al Consiliilor de Administraţie la: Teatrul dramatic “Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu (2002-2004), Colegiul Tehnic “Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu (2004-2008), Grădiniţa nr. 8 Târgu-Jiu (2009-2010), Şcoala Generală “Gheorghe Tătărescu” (prezent)
– Realizator în calitate de manager al C.N.E.T. Tg-Jiu de parteneriate şi acorduri de colaborare cu unităţi de învăţământ gimnazial, liceal şi superior, societăţi ştiinţifice şi culturale, instituţii, O.N.G-uri etc.;
– Preşedinte al Sociatăţii de Ştiinţe Istorice filiala Gorj (1999-prezent);
– Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România(2007-prezent);
– Organizator al Cursurilor de vară pentru profesorii de istorie din România (2001 şi 2006);
– Organizator al Simpozionului anual “Gorjul – vatră de istorie românească”
– Redactor-şef al publicaţiei “Rhabon” editată de Societatea de Ştiinţe Istorice filiala Gorj;
– Membru în Colegiul de redacţie al revistei naţionale de cultură istorică pentru elevi “Clio XXI”;
– Membru în Colectivul de redacţie al revistei C.N.E.T. “Studium”;

– Consilier ştiinţific în cadrul Asociaţiei Autorilor de Carte Documentară din Gorj;
– Redactor la revista “Învăţătorimii gorjene” (1995-1997);

– Coordonator revista on-line de istorie “Historia C.N.E.T.” Târgu-Jiu;
– Preşedinte al Comisiei judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri (2002-prezent );
– Preşedinte al Comisiei pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri de unităţi şcolare de pe lângă ISJ Gorj (1994-1997, 2004);
– Membru în Comisia judeţeană de elaborare a stemelor localităţilor (1997-prezent);
– Membru în Comitetul de decernare a premiilor anuale Constantin Brâncuşi (2005,2006);
– Organizator de acţiuni privind cinstirea memoriei Eroilor şi Martirilor neamului românesc;
– Organizator de programe complexe vizând “Zilele Colegiului”, ”Balul Bobocilor”, ”Balul Absolventului”, etc.;
– Membru în Comisia Naţională de organizare a olimpiadelor de biologie, pedagogie, energetic, minerit, limbi romanice (1995,1996,1997,2006);

– Coordonator al Proiectului bilateral româno-italian Comenius “Alle Origini del Futuro” 2008-2010

Aptitudini şi competenţe tehnice
– Abilităţi medii în utilizarea calculatorului, a sistemului de operare Windows şi a pachetului Office.
– Disponibilitatea de a naviga pe Internet.

Permis de conducere
– Posesor permis conducere categoria B din anul 1996.

Alte aptitudini şi competenţe
– 1996 Cursuri de perfecţionare de scurtă durată pe probleme de manuale alternative;
– 1997 Cursuri de perfecţionare de scurtă durată vizând aplicarea în judeţe a formelor de învăţământ alternative (Sinaia);
– 2002 Curs de perfecţionare pe probleme de management urban (Jupiter);
– experienţă în activitatea de îndrumare şi pregătire a elevilor pentru olimpiadelor şi concursurilor şcolare;

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
– Autor sau coautor la următoarele lucrări:

– Gheorghe Nichifor, Intelectualitatea Gorjului şi Marea Unire, Edit. “Al. Ştefulescu”, Tg-Jiu, 1995;

– Gheorghe Nichifor, Maria Bizomescu, Regina Marii Uniri, Edit. Spicon, Tg-Jiu,
1997;

– Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Gheorghe Chiţu şi liberalismul modern, Edit. Punct, Tg-Jiu, 1998;

– Gheorghe Nichifor, Un veterean îşi amintea…, Edit. Clusium, Cluj, 2001;

– Al. Doru Şerban, Nelu Vasile, Geo Popescu, Dan Neguleasa, Gheorghe Nichifor, Almanahul Gorjului. Microenciclopedie, Edit. Ager, Tg-Jiu, ed. I şi a II-a revizuită şi adăugită, 1999;

– Gheorghe Nichifor (redactor), Gorj – ghid, Tg-Jiu, 2004;

– Nicolae Mischie, Filimon Văduva, Gheorghe Nichifor, Generalul Gheorghe Magheru. “In memoriam”, Edit. Rhabon, Tg-Jiu, 2004;

– Gheorghe Nichifor,Virgiliu Popescu, Valter Ileanu, Proiect de dezvoltare instituţională al Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Edit. Măiastra, Tg-Jiu, 2006;

– Gheorghe Nichifor, Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007.

– dr. Gheorghe Nichifor (coordonator), dr. N. Adăniloaie, dr. Mihai Andreescu, dr. Dinică Ciobotea, drd. Hadrian Gorun, dr. Vasile Marinoiu, dr. Nicolae Mischie, Dr. Ioan Mitrea, drd. Dorina Nichifor, gen. col.(r.) dr. Constantin Olteanu, dr. Vladimir Osiac, prof. Andrei Popete-Pătraşcu, dr. Ştefan Păun, Târgu-Jiu, 600, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2007

– Gheorghe Nichifor (coord.), Dan Talabă, Andrei Popete-Pătraşcu, Zenovie Cârlugea, Liliana Taşcău, Vasile Romanescu, Vasile Sichitiu, O fereastră spre Europa, Editura Sitech, Craiova, 2010

– Gheorghe Nichifor, Fenisia Gramolini (coord.), The voice of the stones, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010

– Gheorghe Nichifor (coord.), Bogdan Teodorescu, Daniel Cismaşu, Alexandru Bratu, Cornel Şomâcu, Dorin Brozbă, Mihaela Ioniţă-Niculescu, Andrei Popete-Pătraşcu, Dorina Nichifor, Gheorghe Gorun, Sorin Lory-Buliga,  Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010

– Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete-Pătraşcu, Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2010

– Andrei Popete-Pătraşcu, Gheorghe Nichifor (coord.), Memoria Holocaustului, Editura Arves, Craiova, 2010

– Autor a peste 200 de studii şi articole în publicaţii locale şi naţionale (Studii şi articole de istorie – Bucureşti; Magazin istoric – Bucureşti; Litua – Studii şi cercetări – Târgu-Jiu; Telegraful Român – Sibiu; Arhivele Olteniei – Craiova; Arhivele Prahovei – Ploieşti ş.a.);
– Distins de instituţii centrale şi locale cu peste 50 de premii, diplome şi ordine de merit pentru activitatea desfăşurată pe plan ştiinţific, cultural, didactic, comunitar, managerial.

– Diplomă de merit a M.E.C. – Gala directorilor 2006

– Premiul A.D. Xenopol, 2002, pentru lucrarea “Un veteran îşi amintea”, Edit. Clusium, Cluj-Napoca, 2001

– Premiul A.D. Xenopol, 2008, pentru lucrarea “Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei”, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007

________________________________

C.V. Limba engleza

CV Limba franceza

 

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: