PUBLICISTICĂ

 Gheorghe Nichifor, Intelectualitatea Gorjului şi Marea Unire, Edit. “Al. Ştefulescu”, Tg-Jiu, 1995;

 Gheorghe Nichifor, Maria Bizomescu, Regina Marii Uniri, Edit. Spicon, Tg-Jiu, 1997;

 Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Gheorghe Chiţu şi liberalismul modern, Edit. Punct, Tg-Jiu, 1998;

 Gheorghe Nichifor, Un veterean îşi amintea…, Edit. Clusium, Cluj, 2001;

 Al. Doru Şerban, Nelu Vasile, Geo Popescu, Dan Neguleasa, Gheorghe Nichifor, Almanahul Gorjului. Microenciclopedie, Edit. Ager, Tg-Jiu, ed. I şi a II-a revizuită şi adăugită, 1999;

 Gheorghe Nichifor (redactor), Gorj – ghid, Tg-Jiu, 2004;

 Nicolae Mischie, Filimon Văduva, Gheorghe Nichifor, Generalul Gheorghe Magheru. “In memoriam”, Edit. Rhabon, Tg-Jiu, 2004;

 Gheorghe Nichifor,Virgiliu Popescu, Valter Ileanu, Proiect de dezvoltare instituţională al Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Edit. Măiastra, Tg-Jiu, 2006;

 Gheorghe Nichifor, Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007.

 dr. Gheorghe Nichifor (coordonator), dr. N. Adăniloaie, Dr. Mihai Andreescu, dr. Dinică Ciobotea, drd. Hadrian Gorun, dr. Vasile Marinoiu, dr. Nicolae Mischie, Dr. Ioan Mitrea, drd. Dorina Nichifor, gen. col.(r.) dr. Constantin Olteanu, dr. Vladimir Osiac, prof. Andrei Popete-Pătraşcu, dr. Ştefan Păun, Târgu-Jiu, 600, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2007

– Autor a peste 200 de studii şi articole în publicaţii locale şi naţionale (Studii şi articole de istorie-Bucureşti; Magazin istoric- Bucureşti; Litua- Studii şi cercetări-Tg-Jiu; Ttelegraful Român-Sibiu; Arhivele Olteniei- Craiova; Arhivele Prahovei- Ploieşti ş.a.);

Reclame
%d blogeri au apreciat asta: