Publicat de: admin. | decembrie 15, 2010

RADIO TÂRGU-JIU: Altfel despre istorie

Publicitate
Publicat de: admin. | decembrie 1, 2010

home_brancusi1-copy

ssir

history1

rhabon

Publicat de: admin. | mai 12, 2010

Curriculum Vitae

 

Nume / Prenume NICHIFOR GHEORGHE
Adresă Ap. 23, bl 3, str. Republicii, Târgu-Jiu, România
Telefon   Mobil: 0723/53.55.04    
E-mail g_nichifor@yahoo.com
   
Naţionalitate română
   
Data naşterii 11.08.1956

 

   
Experienţa profesională  
   
Perioada 2002 – prezent director la Colegiul Naţional„Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu;
2002 – prezent membru în Consiliul Consultativ al directorilor;
2000 – prezent consilier municipal al Consiliului Local Târgu-Jiu;
1997 – prezent profesor de istorie la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu;
1993 – 1997 inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
1995 – 1996 director interimar al Casei Corpului Didactic Gorj;
1992 – 1993 profesor de istorie la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu;
1991 – 1992 inspector şcolar de specialitate (Istorie-Ştiinţe Sociale) la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
1990 – 2011 profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi îndrumător practică pedagogică a studenţilor;
1986 – 1991 profesor de istorie la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu;
1983 – 1986 profesor de ştiinţe sociale la Grupul Şcolar Industrial Construcţii Târgu-Jiu;
1974 – 1979 lăcătuş mecanic, Întreprinderea de Utilaj Chimic, Secţia Nord, Ploieşti.
Funcţia sau postul ocupat Director.
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator activităţi managerialela Colegiul Naţional„Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor în învăţământul liceal.

 

Educaţie şi formare  
   
Perioada 2010 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Proiect POSDRU Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar, Timişoara;

2009 Univesitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Braşov ;

2007 Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar ;

2001 – 2006 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Istorie-Filosofie, Cluj-Napoca. (Coord. Doctorat : Membru Corespondent al Academiei Române prof. Univ. Dr. Nicolae Edroiu) ;

  2005 – 2006 Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic;

2006 Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti;

2006 Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti;

2004 Centrul Român pentru Educaţie Economică;
2001 Universitatea „Constantin Brâncuşi”, Târgu-Jiu;
2001 Casa Corpului Didactic Gorj;
1994 – 1995 Casa Corpului Didactic Gorj;
1993 – 1995 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
1990 – 1991 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
1985 – 1986 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie;
1979 – 1983 Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie – Filosofie;
1974 – 1979 Liceul „Alexandru Ioan Cuza ” Ploieşti;
1971 – 1974 Grup Şcolar Profesional Tehnic „1 Mai” Ploieşti;
1963 – 1971 Şcoala Generală clasele I-VIII, comuna Salcia, judeţul Prahova.

   
Aptitudini şi competenţe personale  
   
   
Limba străină cunoscută Limba franceză
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba     Bine   Bine   Bine   Bine   Bine
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
   
Competenţe şi abilităţi sociale    Realizator emisiuni radio-tv:

Altfel despre istorie”, emisiune săptămânală 2009-prezent, Radio Târgu-Jiu;

Reporter în ţara lui Cronos”, emisiune săptămânală 2002-2006, Radio Târgu-Jiu;
Carte de istorie, cinste cui te-a scris!”, emisiune săptămânală 1996-2002, Radio Omega, Târgu-Jiu;
Viaţa politică – Istorie şi adevăr”, emisiune săptămânală 1997-1998, Radio Omega,Târgu-Jiu;
Memoria documentelor”, 1998, Antena 1, Târgu-Jiu;
Participant la activităţile specifice şi membru în Consiliul de Conducere al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, filiala Gorj;
Promotor al valorilor teatrului prin acţiuni de popularizare în rândul elevilor în calitate de director, consilier local şi membru în Consiliul de Administraţie al Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, Târgu-Jiu;
Susţinător al spiritului de competiţie sportivă la nivelul tineretului în calitate de director şi membru în Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Local Târgu-Jiu;
Promotor al spiritului de ordine şi disciplină prin sprijinirea activităţilor Poliţiei şi Jandarmeriei;
Susţinător al Bisericii în educaţia moral-religioasă a elevilor;
Membru în Comisia pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură a Consiliului Local Târgu-Jiu (2004-prezent);

Membru în Consiliul de Administraţie al Direcţiei de Cultură şi Patrimoniu Cultural Târgu-Jiu (2000-2002);

 

   
Competenţe şi aptitudini organizatorice      Preşedinte al Comitetului de concurs pentru proiecte de management, a Direcţiei Municipale de Cultură „Constantin Brâncuşi” – 2010;

Membru al Consiliilor de Administraţie la: Teatrul dramatic „Elvira Godeanu” din Târgu-Jiu (2002-2004), Colegiul Tehnic „Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu (2004-2008), Grădiniţa nr. 8 Târgu-Jiu (2009-2010), Şcoala Generală „Gheorghe Tătărescu” (prezent);
Realizator în calitate de manager al C.N.E.T. Târgu-Jiu de parteneriate şi acorduri de colaborare cu unităţi de învăţământ gimnazial, liceal şi superior, societăţi ştiinţifice şi culturale, instituţii, O.N.G-uri etc.;
Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice filiala Gorj (1999-prezent);
Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România (2007-prezent);
Organizator al Cursurilor de vară pentru profesorii de istorie din România (2001 şi 2006);
Organizator al Simpozionului anual „Gorjul – vatră de istorie românească”;
Redactor-şef al publicaţiei „Rhabon” editată de Societatea de Ştiinţe Istorice filiala Gorj;
Membru în Colegiul de redacţie al revistei naţionale de cultură istorică pentru elevi „Clio XXI”;
Membru în Colectivul de redacţie al revistei C.N.E.T. „Studium”;

Consilier ştiinţific în cadrul Asociaţiei Autorilor de Carte Documentară din Gorj;
Redactor la revista „Învăţătorimii gorjene” (1995-1997);

Coordonator revista de istorie „Historia C.N.E.T.” Târgu-Jiu;
Preşedinte al Comisiei judeţene pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri (2002-prezent );

Preşedinte al Comisiei pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri de unităţi şcolare de pe lângă ISJ Gorj (1994-1997, 2004);
Membru în Comisia judeţeană de elaborare a stemelor localităţilor (1997-prezent);
Membru în Comitetul de decernare a premiilor anuale Constantin Brâncuşi (2005, 2006);
Preşedinte al Cercului Cultul Eroilor „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu;

Organizator de acţiuni privind cinstirea memoriei Eroilor şi Martirilor neamului românesc;

Coordonator proiecte şi programe pe teme ecologice;
Organizator de programe extraşcolare cultural-artistice;
Membru în Comisia Naţională de organizare a olimpiadelor naţionale de biologie, pedagogie, energetic, minerit, limbi romanice şi limba germană modernă (1995, 1996, 1997, 2006, 2012);

Coordonator al Proiectului bilateral româno-italian Comenius „Alle Origini del Futuro” 2008-2010;

Membru al Corpului Naţional de Experţi în Educaţie 2012;

Membru al Consiliului de Administraţie al Consorţiului Şcolar „Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu (Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Şcoala Generală „Gheorghe Tătărescu” şi Şcoala Generală Sfântul Nicolae) 2012.

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

 

 

Abilităţi în utilizarea calculatorului, a sistemului de operare Windows şi a pachetului Office;

Cunoştiinţe de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, imprimantă, scanner, copiatoare, etc).

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Cunoştinţe operare PC: AeL, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer.

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

 

Literatură – apariţii în presa locală (eseuri).

   
   
Alte competenţe şi aptitudini Autor sau coautor la următoarele lucrări:

Gheorghe Nichifor, Intelectualitatea Gorjului şi Marea Unire, Editura Al. Ştefulescu, Târgu-Jiu, 1995;

Gheorghe Nichifor, Maria Bizomescu, Regina Marii Uniri, Editura Spicon, Târgu-Jiu, 1997;
Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Gheorghe Chiţu şi liberalismul modern, Editura Punct, Târgu-Jiu, 1998;

Gheorghe Nichifor, Un veterean îşi amintea…, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001;

Al. Doru Şerban, Nelu Vasile, Geo Popescu, Dan Neguleasa, Gheorghe Nichifor, Almanahul Gorjului. Microenciclopedie, Editura Ager, Târgu-Jiu, ediţia I şi ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 1999;

Gheorghe Nichifor (redactor), Gorj – ghid, Târgu-Jiu, 2004;

Nicolae Mischie, Filimon Văduva, Gheorghe Nichifor, Generalul Gheorghe Magheru „In memoriam”, Editura Rhabon, Târgu-Jiu, 2004;

Gheorghe Nichifor,Virgiliu Popescu, Valter Ileanu, Proiect de dezvoltare instituţională al Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2006;

Gheorghe Nichifor, Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2007;

dr. Gheorghe Nichifor (coordonator), dr. N. Adăniloaie, dr. Mihai Andreescu, dr. Dinică Ciobotea, drd. Hadrian Gorun, dr. Vasile Marinoiu, dr. Nicolae Mischie, Dr. Ioan Mitrea, drd. Dorina Nichifor, gen. col.(r.) dr. Constantin Olteanu, dr. Vladimir Osiac, prof. Andrei Popete-Pătraşcu, dr. Ştefan Păun, Târgu-Jiu, 600, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2007;

Gheorghe Nichifor (coordonator), Dan Talabă, Andrei Popete-Pătraşcu, Zenovie Cârlugea, Liliana Taşcău, Vasile Romanescu, Vasile Sichitiu, O fereastră spre Europa, Editura Sitech, Craiova, 2010;

Gheorghe Nichifor, Fenisia Gramolini (coordonator), The voice of the stones, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010;

Gheorghe Nichifor (coordonator), Bogdan Teodorescu, Daniel Cismaşu, Alexandru Bratu, Cornel Şomâcu, Dorin Brozbă, Mihaela Ioniţă-Niculescu, Andrei Popete-Pătraşcu, Dorina Nichifor, Gheorghe Gorun, Sorin Lory-Buliga,  Oameni şi fapte din Târgu-Jiul de altădată, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2010.

Gheorghe Nichifor, Dorina Nichifor, Andrei Popete-Pătraşcu, Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2010;

Andrei Popete-Pătraşcu, Gheorghe Nichifor (coordonatori), Memoria Holocaustului, Editura Arves, Craiova, 2010;

Nichifor Gheorghe, Nichifor Dorina, Popete-Pătraşcu Andrei, Aspecte ale vieţii cotidiene din Gorj în mărturii ale vremii (1938-1947), Editura Sitech, Craiova, 2011;

Nichifor Gheorghe, Nichifor Dorina, Popete-Pătraşcu Andrei, Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului, Editura Sitech, Craiova, 2012.  

 

Autor a peste 200 de studii şi articole în publicaţii locale şi naţionale („Studii şi articole de istorie” – Bucureşti; „Magazin istoric” – Bucureşti; „Litua – Studii şi cercetări” – Târgu-Jiu; „Telegraful Român” – Sibiu; „Arhivele Olteniei” – Craiova; „Arhivele Prahovei” – Ploieşti ş.a.);

Distins de instituţii centrale şi locale cu peste 60 de premii, diplome şi ordine de merit pentru activitatea desfăşurată pe plan ştiinţific, cultural, didactic, comunitar, managerial;

Diplomă de merit a M.E.C. – Gala Directorilor 2006;

Premiul A.D. Xenopol, 2002, pentru lucrarea „Un veteran îşi amintea”, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2001, acordat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România;

Premiul A.D. Xenopol, 2008, pentru lucrarea „Alexandru Ştefulescu – un destin în slujba istoriei”, Edit. Scrisul Românesc, Craiova, 2007, acordat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România;

Premiul A.D. Xenopol, 2011, pentru lucrarea „Dincă Schileru – o legendă vie a Gorjului”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2010, acordat de Societatea de Ştiinţe Istorice din România.

 

 

 

 

Premiul Aurelian Iordănescu, 2011, pentru revista „Historia C.N.E.T. ”,

 

   
Permis de conducere Posesor permis conducere categoria B din anul 1996.
   
Alte informaţii 1996 – Cursuri de perfecţionare de scurtă durată pe probleme de manuale alternative;
1997 – Cursuri de perfecţionare de scurtă durată vizând aplicarea în judeţe a formelor de învăţământ alternative (Sinaia);
2002 – Curs de perfecţionare pe probleme de management urban (Jupiter);
Experienţă în activitatea de îndrumare şi pregătire a elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare.
   
   

 

Publicat de: admin. | martie 16, 2010

100 întrebări de istorie…

Elevilor de clasa a XII-a din C.N.E.T.,

Vi se pare foarte greu să formulaţi un număr oarecare de întrebări din Istoria Românilor? Este foarte simplu. Orice manual, din generaţia celor unice, şi de ce nu alternative, vă poate furniza informaţii. Ce trebuie să urmăriţi?

  • personalităţi
  • evenimente
  • semnificaţii
  • noţiuni istorice
  • cronologii
  • ilustraţii

100 de întrebări realizate prin studiu direct contribuie la dezvoltarea culturii generale. E bine?

POSTAŢI 100 DE ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURILE LOR PE FORUMUL REVISTEI ON-LINE HISTORIA C.N.E.T. !!!  (www.historiacnet.wordpress.com)

 

Publicat de: admin. | martie 15, 2010

Monumente istorice din Gorj

Sunt prahovean şi am venit în Gorj în 1983. Nu ştiu din ce motive, monumentul din Centru, realizat de C. Bălăcescu, a fost mutilat în acei ani. „Marelui Pandur” îi dispăruse sabia. Am fost indignat! Mi-am mărturisit sentimentele într-un cerc de istorie… Şi au fost îmbrăţişate imediat de prof. C. Giurgiulescu, care a cerut explicaţii publice. De atunci parcă sunt din ce în ce mai aproape de monumente şi mă interesează soarta lor. Celor care mă cunosc şi care iubesc istoria, care o trăiesc, cum o trăiesc eu, le adresez invitaţia de a studia atent monumentele din jur şi de a posta informaţii şi imagini pe adresele:

 www.ssirgorj.wordpress.com

sau

 www.historiacnet.wordpress.com

Categorii